raz_dwa

23 teksty – auto­rem jest raz_dwa.

Kocha­nek to też rodzi­na,bo jeśli mąż za­wie­dzie na niego można liczyć w biedzie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 maja 2015, 13:57

Słowa są jak kro­ki,po­mału dążymy do celu. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 maja 2015, 08:14

ڪے Miłe słowa mają moc bo sma­kują jak gorąca czekolada.ڪے

Odtwórz  

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 marca 2015, 22:06

"Każdy jest ko­walem swo­jego lo­su" ale czy tak jest ?Być może każdy ma już swo­je przez­nacze­nie i nie sposób jest je zmienić.

Odtwórz  

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 marca 2015, 11:19

ڪے Jed­na jaskółka wios­ny nie czy­ni ale te ciepłe pro­myki słońca dają nam nadzieję na ciep­lej­szy czas,na sza­leństwa i ra­dość z is­tnienia również na nową miłość jak i no­wy początek.Po­wodze­nia. ڪے

Odtwórz  

myśl
zebrała 18 fiszek • 14 marca 2015, 17:07

ڪے Mo­je życie wy­pełnione jest aż po brze­gi pus­tką i smut­kiem, dla­tego myślę że czas to zmienić i spróbo­wać zachłysnąć się szczęściem i ra­dością .ڪے

Odtwórz  

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 marca 2015, 08:57

____________ ♥ ____________

"Jest ty­le miejsca,
gdy ciebie nie ma
Ani na chwilę nie przes­taję myśleć
Bez ciebie życie po­woli mi ucieka"
____________ ♥ ____________


Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 marca 2015, 18:10

Cza­sem mi bra­kuje słów by wy­razić co czuję, wys­tar­czy że spoj­rzę na Ciebie dość wy­mow­nie i Ty już wszys­tko wiesz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 lutego 2015, 15:25

... bo dob­rze jest jak jest,więc cze­mu każdy chce za wszelką cenę wszys­tko zmieniać 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 lutego 2015, 11:45

Słońce ośle­pia mnie i wte­dy dos­trze­gam więcej aniżeli w sza­ry dzień.

Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 lutego 2015, 19:56

raz_dwa

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 sierpnia 2015, 13:19unikat sko­men­to­wał tek­st Słowa są jak kro­ki,po­mału [...]

23 czerwca 2015, 14:45natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czasem mi bra­kuje słów [...]

23 czerwca 2015, 13:25raz_dwa sko­men­to­wał tek­st Czasem mi bra­kuje słów [...]

23 czerwca 2015, 13:23raz_dwa sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

23 czerwca 2015, 13:22raz_dwa sko­men­to­wał tek­st Kochanek to też rodzi­na,bo [...]

19 maja 2015, 20:52mill sko­men­to­wał tek­st Słowa są jak kro­ki,po­mału [...]

19 maja 2015, 20:52mill sko­men­to­wał tek­st Kochanek to też rodzi­na,bo [...]

11 maja 2015, 19:40wdech sko­men­to­wał tek­st Kochanek to też rodzi­na,bo [...]

11 maja 2015, 19:21Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Kochanek to też rodzi­na,bo [...]

7 maja 2015, 00:02mechaa sko­men­to­wał tek­st Kochanek to też rodzi­na,bo [...]